STAP 4

Wat vind je belangrijk

Kijken naar:

 

- persoonlijke waarden

- werkvoorwaarden

 

STAP 5

Waar liggen je kansen op succes

Kijken naar:

 

- wat kan je

- wat vind je belangrijk

- wat vind je interessant

- wat zijn je mogelijkheden

STAP 6

Wat zijn je belemmeringen

Kijken naar:

 

- waar zie jij beren op de weg