STAP 7

Keuzes maken

- tijdspad

- stapsgewijs

STAP 8

Doelen stellen

presenteer jouw beroep- en opleidingskeuze aan de hand van je persoonlijk profiel en je plan van aanpak

STAP 8

Plannen uitvoeren

- Plan van Aanpak schrijven

- uitvoeren

- evalueren

- bijstellen

- volharden

- vieren